JP BBTEC A 双程BBTEC 大阪高端产品,上联10Gbps,带宽充足。APNIC识别为日本,不保证一定可用作解锁
JP BBTEC A 4G/30T
¥3,499.00/mo 5 可用
  4 vCPU
  4G DDR4 RAM
  50GB HDD Hardware
  30T(IN&OUT) 流量
  1Gbps 带宽
  1 IPv4
  有货即现货 购买后发工单手动开通
JP BBTEC A 8G/70T
¥6,999.00/mo 10 可用
  8 vCPU
  8G DDR4 RAM
  50GB HDD Hardware
  70T(IN&OUT) 流量
  1Gbps 带宽
  1 IPv4
  有货即现货 购买后发工单手动开通
JP BBTEC A 16G/100T
¥9,499.00/mo 5 可用
  16 vCPU
  16G DDR4 RAM
  50GB HDD Hardware
  100T(IN&OUT) 流量
  1Gbps 带宽
  1 IPv4
  有货即现货 购买后发工单手动开通